• >
  • >
關於音速,服務宗旨

Tôn chỉ phục vụ

Chuyên tâm phục vụ, được lòng khách hàng.

Âm Tốc phục vụ, bạn sẽ an tâm.

Sứ mệnh

● Xúc tiến phát triển sự nghiệp vận chuyển hàng hóa quốc tế.
● Nâng cao hiệu qủa khách hàng khi vận chuyển hàng hóa.
● Duy trì việc cung cấp thông tin cho cổ đông .
● Duy trì việc đào tạo nâng cao chất lượng nhân viên đoàn thể .

Viễn cảnh

● Duy trì địa vị lãnh đạo lĩnh vực về vận chuyển tại Taiwan.
● Danh tiếng trên toàn quốc về dịch vụ vận chuyển nhanh cho các ngành thương mại & chế tạo.
● Tích cực khai thác về dịch vụ vận chuyển đa phương , để trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển tổng hợp.

Thông tin liên lạc

Tổng công ty

Address:No.131, Zhongzheng 3rd St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-6-242-0206
FAX:+886-6-242-0236

Điểm phục vụ thị trường Việt Nam

Address:No. 111, Hang Chiang Road, Da Yuan Town, Tao Yuan Town 337, Taiwan(R.O.C.)
Điện thoại: +886-3-399-2234
FAX:+886-399-2231
QR-CODE