• >
  • >
音速文化,達成使命的目標

Tiêu chuẩn và mục đích của YCS

Đạt đến mục tiêu của sứ mệnh

a. Thông qua ưu điểm của dịch vụ và phục vụ lại nâng cao sự khẳng định của khách hàng:

Với hệ thống và cơ cấu rõ ràng, là một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao nhất. Cung cấp sản phẩm có giá trị cạnh tranh, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và trong tường lai.

b. Tăng cường hiệu suất hoạt động:

Là công ty vận chuyển được khách hàng công nhận
Quy trình thao tác của hệ thống, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

c. Không ngừng cải thiện nhằm thể hiện hiệu quả tốt nhất trong công việc:

Tăng cường và phát triển thêm nhiều đường dây vận chuyển Quốc tế, với hệ thống quản lý hiệu quả nhất từ trên mạng, nâng cao chất lượng phục vụ, giá cả có thể cạnh tranh, nhiều phúc lợi dành cho khách hàng

d. Văn hóa điển hình, không ngừng đổi mới, không ngừng học hỏi, thái độ giao tiếp trong phục vụ

Thông tin liên lạc

Tổng công ty

Address:No.131, Zhongzheng 3rd St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-6-242-0206
FAX:+886-6-242-0236

Điểm phục vụ thị trường Việt Nam

Address:No. 111, Hang Chiang Road, Da Yuan Town, Tao Yuan Town 337, Taiwan(R.O.C.)
Điện thoại: +886-3-399-2234
FAX:+886-399-2231
QR-CODE