• >
  • >
服務據點,台南總公司

Căn cứ theo từng loại hàng để đóng gói cho thích hợp

Hàng hóa trước khi xuất ra cần qua quá trình vận chuyển, cần đóng gói cẩn thận với các hàng hóa của bạn khi gửi

Dùng hộp giấy đóng gói-tính theo thể tích của hộp giấy

1、Phân loại:

Hàng nhự, kim loại, ốc vít, hàng điện tử…

2、Thuộc loại:

Dễ vỡ, dễ thũng, cần dùng hộp đóng gói bảo vệ

3、Thể tích:

Loại hàng không đóng vừa vào túi hoặc thùng gỗcủa hàng không quy định

4、Trọng lượng:

Góp ý bạn nên đóng 1 túi dưới 30kg, nếu như độ cứng của hộp đủ bảo vệ an toàn cho hàng hóa của bạn, trên 30kg vẫn không vấn đề.

5、Trị giá hàng hóa:

Thích hợp cho các loại hàng hóa giá rẻ hoặc đắt tiền

Dùng hộp giấy hoặc thùng gỗ đóng gói, trọng lượng và thể tích chọn kết quả cao nhất một trong hai.

  • Các đồ điện tử, các mặt hàng của các nhà máy, hoặc các mặt hàng không được để kề lên nhau.
  • Những mặt hàng đặc biệt dễ vỡ
  • Những mặt hàng cần dùng thùng gỗ để đóng hộp cần chú ý, theo quy định nhập khẩu của một số nước như nước Úc, có sự yêu cầu chứng minh chất liệu gỗ của hộp, mục đích cần xác định không có vấn đề sâu bọ.
  • Nắp đậy của các thùng gỗ, không nên đóng kín, nhằm để tiện lợi cho sự kiểm nghiệm của bên nhập khẩu Hải Quan.
  • Những mặt hàng không chịu được sự dao động, cần phải đệm thêm lớp bảo hộ, sau đó mới đóng vào thùng gỗ.

Thông tin liên lạc

Tổng công ty

Address:No.131, Zhongzheng 3rd St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-6-242-0206
FAX:+886-6-242-0236

Điểm phục vụ thị trường Việt Nam

Address:No. 111, Hang Chiang Road, Da Yuan Town, Tao Yuan Town 337, Taiwan(R.O.C.)
Điện thoại: +886-3-399-2234
FAX:+886-399-2231
QR-CODE