• >
  • >

Công hàng lạnh từ Đài Loan đến Đại Lục

Cách thức đóng công lạnh hoàn toàn mới
Cảng chất hàng Cơ Long, Đài Trung, Cao Hùng
Cảng thông quan Hạ Môn
Phương thức vận chuyển Công hàng chuyển thẳng từ Đài Loan
Các mặt hàng thông Các loại đồ hải sản tươi, sản phẩm hải sản gia công, các loại
quan sản phẩm gia công từ thực vật ( ví dụ: khoai sọ viên, bột viên..)
Các mặt hàng cấm Xác gia súc, gia cầm và sản phẩm gia công từ gia súc, gia cầm
Chi phí thông quan Bao gồm thuế, tùy vào mỗi mặt hàng
Phương thức nhận hàng Hiện tại chỉ tiếp nhận cả kiện hàng xuất khẩu, trong tương lai có thể nhận hàng lẻ và tập hợp đóng kiện.
Ngày xuất thuyền Tùy vào ngày tổng kết hàng của các cảng
Lộ trình Khoảng 2-3 ngày đến cảng Hạ Môn làm thủ tục chuyển cửa quan, nội trong 3 ngày sẽ đến cửa quan xuất hàng
Thuyền vận chuyển Du thuyền lớn cấp quốc tế
Điều kiện vận chuyển Sau khi thông quan, sẽ có kho hàng đông lạnh quy mô lớn, có thể sắp xếp xe đông lạnh đi vận chuyển hàng
Tính chất Tất cả quá trình thông quan đều được hợp pháp hóa.

  1. Tất cả quá trình thông quan đều được hợp pháp hóa, so với luật mậu dịch của Đài Loan. Nếu quá trình thông quan xảy ra vấn đề, có thể đi làm lại thủ tục, cách thức thông quan giống với các loại hàng hóa thông thường, trừ phi hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm dịch, nếu không sẽ không thể bị tiêu hủy.
  2. Toàn quá trình được bảo đảm điều kiện đông lạnh và thông quan.
  3. Sẽ không xảy ra chuyện trốn cửa quan, hay ngừng thông quan.
  4. Không cần hợp đồng, báo giá đã bao gồm thuế.

Thông tin liên lạc

Tổng công ty

Address:No.131, Zhongzheng 3rd St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-6-242-0206
FAX:+886-6-242-0236

Điểm phục vụ thị trường Việt Nam

Address:No. 111, Hang Chiang Road, Da Yuan Town, Tao Yuan Town 337, Taiwan(R.O.C.)
Điện thoại: +886-3-399-2234
FAX:+886-399-2231
QR-CODE